LOs informasjonssjef Jenny Ann Hammerø bekrefter overfor NTB at Valla fortsatt er sykmeldt, men har foreløpig ingen flere detaljer å komme med når det gjelder sykmeldingens årsak og lengde.

Valla ble sykmeldt 14. februar. Sykmeldingen gikk ut før påske.

Gerd-Liv Valla trakk seg som LO-leder 9. mars, samme dag som det LO-oppnevnte granskningsutvalget i en rapport konkluderte med at Valla hadde brutt arbeidsmiljøloven med sin oppførsel overfor Ingunn Yssen, den tidligere lederen for det internasjonale sekretariatet i LO.