Det er en rapport fra Forsvarsbygg som Aftenposten har fått tilgang til, som viser at en kombinasjon av pris og hensyn til støy, natur og kulturminner, favoriserer Ørland.

Det blir understreket at også Bodø er et godt alternativ, men Forsvarsbygg går inn for at virksomheten samles på en base i stedet for to som for F-16-flyene i dag.

Forfatterne av rapporten sier det ikke er mulig å beskrive den nye hverdagen for lokalbefolkningen i Bodø og Ørland.

Likevel har den gjort en beregning av hvor mange hus som må støyisoleres ved de forskjellige alternativene med utbygging av rullebaner på de aktuelle basene.

Å velge én base på Ørland vil bli betydelig billigere enn én base i Bodø, avhengig av hvilken rullebaneutbygging som velges på Ørland.

Det ene alternativet rapportskriverne har sett på som er helt utelukket, er flytting av rullebanen på Ørland ut mot sjøen. Det ville få store konsekvenser for det internasjonalt verneverdige Grandefjære naturreservat.