Det betyr at Stortinget kan rekke å behandle det nye lovforslaget allerede i desember, skriver VG.

For noen uker siden slo en dom i Høyesterett fast at det ikke er ulovlig å ta med, eller være i besittelse av, slikt utstyr inn i Norge. Den nåværende straffeloven anfører nemlig at det bare er straffbart å anskaffe seg slikt utstyr i Norge.

For knappe tre uker siden presenterte justisministeren det nye forslaget, som tetter dette hullet, og nå har justiskomiteen stilt seg bak det.

I sin innstilling skriver komiteen at de er opptatt av at lovendringene må tre i kraft snarest mulig.