JAN I. ELIASSENjan.eliassen@bt.no Vegsjef Ole Christian Torpp opplyser til Bergens Tidende at Vegkontoret har utarbeidet en fyldig rapport som nå foreligger. Ifølge denne vil arbeidet med en alternativ innseiling via Det Naue og Skjelangersundet ta mellom tre og fire år, og blir vesentlig dyrere enn det første alternativet over Herdlaflaket.— Det er her snakk om et helt annet prosjekt enn alternativet over Herdlaflaket, sier Torpp. Det alternativet er i dag uaktuelt på grunn av miljøhensyn og vern om fuglelivet. Stortinget avgjør - Hva skal skje videre i saken?- Vår befatning med saken er over. Vi har utført den jobben vi ble pålagt.Rapporten vår er sendt til Kystdirektoratet. Til syvende og siste er det Stortinget som skal behandle saken, sier Torpp.Prisen skremmer ikke byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen. - Den alternative seilingsleden er så viktig for Bergen at den må vi bare få.Jeg innrømmer at det er snakk om mange penger, men spørsmålet er hva som går tapt hvis innseilingen ikke utdypes. I dag klarer vi ikke å se de fulle konsekvensene, men vi vet at det er bygget og bygges nye cruiseskip som ikke kan passere Askøybrua. Reiseliv er svært viktig for Bergen, men også for hele Vestlandet og resten av Norge. At de store skipene ikke kan komme inn til Bergen kan få konsekvenser for hele landet, understreker byrådslederen.Hun håper vegkontorets beregninger er reelle, og setter spørsmålstegn ved at NCC Anlegg kan være så mye billigere. Hvem har ansvaret? Ellers ønsker hun seg en avklaring i spørsmålet om hvilket departement som har ansvaret i denne saken, Fiskeridepartementet eller Samferdselsdepartementet.- Vi kommer til å ta gjøre fremstøt overfor begge, sier hun. Både Samferdselsdepartementet og Fiskeridepartementet skal ha sitt å si før Stortinget skal behandle saken.Ekspedisjonssjef Kirsten Ullbæk Selvig kjenner saken, men har ikke sett anslagene fra Hordaland Vegkontor.- Jeg kan ikke kommentere saken før jeg har sett utredningen, sier hun til Bergens Tidende. Penger ligger klar Oddvard Nilsen (H), formann i Stortingets samferdselskomiti, viser til at store deler av finansieringen allerede er i boks.Ifølge Nilsen ble 100 millioner kroner i statlige midler til Askøybrua ført tilbake til staten i 1992 da det ikke var aktuelt å sprenge ny seilingsled via Herdlaflaket og Det Naue. Disse pengene har i mellomtiden vokst betydelig.Han mener dette er penger som helt klar skal gå til ny innseiling. Han tok også opp dette da den nasjonale transportplanen ble behandlet i Stortinget i vår. Har allerede avvist anløp Markedssjef Helene Hovland i Bergen og omland Havnevesen ser et klart behov for ny seilingsled. En rekke cruiseskip kommer ikke under Askøybrua. Mastene er høyere enn seilingshøyden under broen på 63 meter. - Vi har allerede måttet si nei til ett ønske om anløp, nye MS "Queen Mary" som rager 62,5 meter til værs. Det 132.000 bruttotonn store skipet ville til Bergen etter leveringen i 2002, men vi kan ikke ta imot det. Vi vet også at andre havnebyer i Norge arbeider aktivt for å tiltrekke seg anløp som vi her i Bergen må si nei til, sier Hele Hovland. Så vidt Bergens Tidende kjenner til, har Stavanger foretatt en del utspill som er negativt i forhold til Bergen.

fakta/alternativ seilingsled * Da høyden på Askøybrua ble senket til et lavere nivå enn opprinnelig planlagt, var forutsetningen at Bergen skulle få en ny seilingsled uten begrensninger.* I dag, ni år etter at broen er tatt i bruk, er det fremdeles ikke etablert en slik seilingsled.* Det alternativet som er aktuelt nå (via Det Naue og Skjelangersundet) får en bredde på 200 meter og en dybde på 15 meter på laveste lavvann.* Totalt må 579.000 kubikkmeter masse sprenges og flyttes.

Les også: Et rimeligere alternativ