— Det er viktig for oss å holde stor oppmerksomhet på samepolitikken. Vår politikk overfor nasjonale minoriteter trenger også større prioritet. I dag kan dette best gjøres ved at arbeidet organiseres i en egen avdeling i departementet, sier kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad.

Den nye avdelingen vil få 11-13 ansatte. Den vil midlertidig bli ledet av ekspedisjonssjef Fred Olav Sørensen. Senere er det meningen å lyse ut stillingen som leder av avdelingen.

NTB