Det blir prøver i regning samt norsk og engelsk lesing på 5. og 8. trinn. Resultatene skal bare være offentlige for de skoleeierne, lærerne, elevene og foreldrene de angår.

Kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) vil komme tilbake til hvordan dette skal gjøres, og erkjenner at det kan være vanskelig med delvis offentliggjøring. Han mener imidlertid det er viktig å unngå at avisene lager lister over «beste og verste skole» slik det ble gjort da alt ble lagt ut på internett.

– Mediene må eventuelt ringe rundt for å få tak i dette. Vi vil ikke legge til rette for rangering. Formålet med prøvene er å kartlegge elevenes grunnleggende ferdigheter og gi lærerne et verktøy for å forbedre undervisningen, sier han.

Skolene skal imidlertid kunne se hvordan de gjør det faglig sammenlignet med landsgjennomsnittet.

Boikott og kritikk

Våren 2005 ble det gjennomført prøver i matematikk samt norsk og engelsk lesing og skriving på 4., 7. og 10. trinn og grunnkurs i videregående skole. Prøvene ble boikottet av flere elever og kritisert både av lærerne og fagfolkene som evaluerte dem.

Djupedal stanset de omstridte nasjonale prøvene høsten 2005, og de blir nå gjeninnført på en mindre omfattende måte. Prøver i skriftlig norsk og engelsk blir bare gjennomført for et utvalg elever på 5. og 8. trinn, mens alle skal ta prøven i lesing og matematikk.

– De skriftlige prøvene ble sterkest kritisert, blant annet fordi det var vanskelig å finne felles vurderingskriterier. Vi vil ha utvalgsprøver i skriftlig norsk og engelsk for å se hvordan Norge som nasjon står faglig, sier Djupedal.

Ungdomstrinnet

Djupedal vil vurdere å ha prøver på ungdomstrinnet og i videregående skole når han har fått erfaringer med prøvene fra 5. og 8. trinn.

– Jeg tror vi vil utvide dette. Det er gode argumenter for å ha nasjonale prøver både på ungdomsskolen og i videregående skole, men vi må ta et skritt av gangen og være sikre på at prøvene har god nok kvalitet, sier han til NTB.

Han mener det er avgjørende å unngå at prøvene for tredje gang kritiseres på et faglig grunnlag. Prøvene skal utprøves i løpet av neste skoleår.

– Dette er ikke noe politisk kompromiss på annen måte enn at vi starter litt forsiktig i tråd med anbefalingene fra ulike faginstanser, sier han.

Fra vår til høst

Departementet har bevisst flyttet prøvene fra vår i 4. og 7. klasse til høst i 5. og 8. klasse:

– Vi skal måle hva elevene har lært fram til da, slik at lærerne kan bruke skoleåret til å rette opp faglige mangler. Prøvene som ble holdt om våren, bar for mye preg av eksamen, sier han.

De prøveresultatene fra 2005 som er pålitelige, skal offentliggjøres på kommune— eller fylkesnivå på nettstedet skoleporten.no. Det gjelder prøvene i norsk og engelsk lesing og matematikk på 4., 7. og 10. trinn.

I tillegg til de nasjonale prøvene vil det bli gjennomført obligatorisk kartleggingsprøve i lesing for 2. klassetrinn fra skoleåret 2006-2007. Denne er kjent fra før. I tillegg vil regjeringen ha en obligatorisk kartleggingsprøve i regning på 2. eller 3. klassetrinn.