Borgarting lagmannsrett har opphevet dommen som frikjente Bogen for erstatningsansvar, melder NRK.

Sponsor Service-gründer Terje Bogen slapp erstatningskravet på 34 millioner kroner da saken var oppe i tingretten. Men konkursboet anket saken, og nå har lagmannsretten besluttet å oppheve dommen fra tingretten, ifølge NRK.

I august i fjor ble Bogen i en straffesak dømt til fem års ubetinget fengsel for å ha inntektsført en rekke sponsorkontrakter som overhodet ikke fantes. Den dommen anket Bogen på stedet.