— Dette betyr at ingenting er avgjort i denne saken, sier Atle Hamres forsvarer Jonny Sveen til NTB.

1. desember i fjor ble Atle Hamre dømt til fem års ubetinget fengsel for utpressing av eks-skipsrederen Thor Christensen. Han ble i tillegg dømt til å betale Christensen 18,6 millioner kroner i erstatning.

Atle Hamre anket dommen fra Sandefjord byrett umiddelbart.

Kampklar Hamre Nå skal hele saken prøves for retten på nytt. Agder lagmannsrett var enstemmig i beslutningen om å akseptere anken. Tidspunktet for rettssaken er ennå ikke fastsatt.

— Jeg har ikke snakket med Atle Hamre etter at jeg fikk beslutningen fra lagmannsretten, men vi har snakket veldig mye om det i den perioden som er gått. Han er veldig innstilt på en ny runde. Han er kampklar, sier Sveen til NTB.

Hamres forsvarer sier at han nå skal bruke tiden til å gå gjennom alle saksdokumentene på nytt.

— Vi har nye bevis som vi skal legge fram. Vi kommer til å arbeide for at Atle Hamre skal bli frifunnet for enhver form for trusler mot Thor Christensen, sier Jonny Sveen til NTB.

Hva disse bevisene innebærer, vil forsvareren ikke gå nærmere inn på.

Ikke overrasket Thor Christensens advokat Sverre Andrè Holm sier til NTB at han ikke er overrasket over at ankesaken skal behandles.

— Dette kom ikke som noen sensasjon på meg eller Christensen. Dommen fra Sandefjord byrett er alvorlig, og det er ikke oppsiktsvekkende at den tillates behandlet to ganger, sier han til NTB.

Holm sier at hans klient Thor Christensen er godt forberedt på en ny rettssak, og at han også har nye opplysninger i saken.

NTB