En samlet energi— og miljøkomité i Stortinget sluttet seg i ettermiddag til et forslag fra Høyre om en ny stortingsmelding. Sp og Frp ville at meldingen skulle bli ferdig i løpet av inneværende år, men flertallet ønsket å gi regjeringen mer tid.

Det er et utbredt ønske i Stortinget om å dempe konfliktene som oppstår når rovdyrstammen vokser. Målet er at det skal være mulig å kombinere levedyktige rovdyrstammer med friluftsinteresser og utnyttelse av utmarksressurser.NTB