I går åpnet Universitetet i Bergen sin nye forskerskole i klinisk medisin, en skole som skal være helt unik i nordisk sammenheng.

Har slitt med rekruttering

Bakgrunnen for at tilbudet er blitt etablert er at dagens forskerutdanning tar for lang tid, og at den er for oppstykket. I tillegg er kandidatene for gamle når de har tilegnet seg den nødvendige kompetansen. Dermed blir det ikke så mange år igjen til å drive med selve forskningen.

Rekrutteringen av sykehusforskere har også vært for dårlig. Det har ikke vært attraktivt nok å bli forsker, tror professor ved institutt for indremedisin Amund Gulsvik. Han skal lede den nye forskerskolen.

Gulsvik nevner i tillegg arbeidsmiljø og for dårlig lønn som årsaker til at rekrutteringen til forskningsmiljøet har vært for lav.

Samtidig krever finansieringsinstitusjonene, blant andre EU og Norsk Forskningsråd, både kompetanse og erfaring når det skal bevilges midler til forskningen.

Skal vise seg frem

Det er tre institutter som nå har gått sammen om etableringen av det nye utdanningstilbudet. Disse er Institutt for indremedisin, Institutt for klinisk medisin, og Institutt for kliniske fag. I dag er mellom 100 forskere og 150 doktorgradsstudenter knyttet til disse tre instituttene. Til sammen har de også det største pasientgrunnlaget for klinisk forskning i landet.

Målgruppen for det nye utdanningstilbudet er leger og andre med utdannelse i klinisk medisin. Forskningsaktiviteten skal synliggjøres gjennom årlige utstillinger.

I planene ligger det også at det skal bygges internasjonale nettverk mellom unge kliniske forskere.

— Tanken er at de skal få komme sammen og dra nytte av hverandre. Tverrfaglighet er vel honnørordet her, sier Gulsvik.