I årets ni første måneder ble 2.325 båter meldt stjålet, og det er en økning på 40 prosent sammenliknet med det samme tidsrommet i fjor.

Anslått erstatningsbeløp er på 80 millioner kroner, en økning på 48 prosent i forhold til i fjor, går det frem av en melding fra Finansnæringens Hovedorganisasjon.

I lys av de mange båttyveriene går Hovedorganisasjonen kraftig mot regjeringens forslag om å legge ned det obligatoriske småbåtregisteret.

-Nedleggingen er et dårlig bidrag i kampen mot båttyverier. Dette registeret var et svært nyttig verktøy for å gjenfinne stjålne båter og gjorde det mer risikabelt for tyvene å selge båtene videre. Hittil har registeret bidratt til at båter til en verdi av 45 millioner kroner er blitt funnet, heter det i en melding fra Finansnæringens Hovedorganisasjon. (NTB)