Det viser tall fra Bryggeri— og mineralvannforeningen (BROM), Vinmonopolet og Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS).

5,92 liter ren alkohol er det høyeste alkoholforbruket som er registrert her i landet på 120 år. Den gamle rekorden var fra 1980. Da drakk hver av oss 5,81 liter ren alkohol. Tallene inkluderer hele det norske konsumet av alkohol, også såkalt uregistrert konsum. Både hjemmebrent, tax-free og smuglersprit er inkludert.

— Tallene er de beste vi har. Men det kan være feilkilder når det gjelder det uregistrerte salget, sier alkoholforsker Sturla Nordlund i SIRUS.

Han understreker at trenden uansett er klar: Det uregistrerte forbruket er på vei opp. I 1999 var det uregistrerte forbruket av alkohol i Norge på 1,44 liter ren alkohol per nordmann, ifølge SIRUS. Dette tallet er lagt til grunn for den uregistrerte delen av konsumet også i 2002.

Alkoholforbruket er lavest i Sogn og Fjordane, mens folk i Oslo ligger på nivå med danskene med et forbruk på over ni liter ren alkohol per person.