Også strømbrukerne i Norge må belage seg på priser som er rådyre for årstiden.

Det ble i uken frem til 5. mai satt ny rekord for ukentlig kraftimport til Norge. Importen var 530 GWh som er 75 GWh mer enn den gamle ukerekorden på fra januar 1997. Dermed ble mer enn 25 prosent av det norske kraftforbruket i uke 18 i år dekket av import, viser kraftsituasjonsrapporten fra NVE som kom i går.

Den høye importen medvirket til at fyllingsgraden i norske vannmagasiner økte med 0,7 prosentpoeng gjennom uke 18. Magasinene har nå en fylling på 19,4 prosent, som er svært langt under normalen på omkring 30 prosent ved inngangen til mai.

Lite trøst

For nordmenn, som fortsatt må skru på bryterne på varmeovnene for å ha det koselig på bad og i stue, er det lite trøst å hente i den siste NVE-rapporten. Det blir nemlig fortsatt høye spotpriser på strøm, og situasjonen i andre nordiske land får NVE til å gi følgende dystre budskap til alle som har håp om prisnedgang på strømmen i mai:

«I Sverige økte vannmagasinenes fyllingsgrad kun med 1,2 prosent sist uke, og den svenske fyllingen er så lav som 11,8 prosent. Spotprisene har økt svakt fra uke 17 til uke 18 (...) Den lave nordiske magasinfyllingen for årstiden slår ut i liten tappevilje, spotprisene holder seg høy og dette utløser stor import», skriver NVE.

Fortsatt «rå» strømpris

Dermed må vi alle betale omkring 80 øre/kWh i mai måned (medregnet avgifter, nettleie og moms).

Det totale temperaturkorrigerte forbruket i Norge var i uke 17 om lag 10 prosent lavere enn tilsvarende uke i fjor. Tar vi hensyn til at 2. påskedag falt i uke 17 i år, vil det si at forbruksreduksjonen denne uken var noe mindre enn hva som er observert de siste ukene. Det hjelper ikke akkurat på strømprisen for dem som synes prisen er i råeste laget ved inngangen til sommeren.