I tilfeller der moren mener en annen mann er far til barnet, vil samboerens farskapserkjennelse likevel gjelde inntil det offentlig har fastsatt riktig farskap til barnet.

Endringene i barneloven medfører også at samboere får automatisk felles foreldreansvar for felles barn. Farskapet må være erkjent. Som samboere regnes foreldre som er registrert med felles adresse i folkeregisteret, eller som sender erklæring om samboerskap til folkeregisteret.