Resultaten ble presentert av det svenske folkehelseinstituttet i dag tidlig, og baserer seg på en gjennomgang av årelang forskning.

— Mye tyder på at svenskt snus er kreftfremkallende. Sterkest fare er det for kreft i bukspyttkjertelen, heter det i rapporten.

Bedømmingen baserer seg ifølge Aftonbladet både på såkalte epidemiologiske og eksperimentelle undersøkelser.

Enkelte studier indikerer at snus også øker risikoen for høyt blodtrykk og diabetes, samt at gravide snusende risikerer å føde for tidlig.

Ifølge Folkehelseinstituttet er det imidlertid ikke gjort tilstrekkelige funn som bekrefter at dette er tilfelle.

ØRJAN DEISZ