Loven ble innført av den rødgrønne regjeringen og trådte i kraft 1. januar 2009. Mandag ble en evalueringsrapport på 200 sider lagt frem på en pressekonferanse.

Rapporten konkluderer med at loven har bidratt til å redusere prostitusjonen i Norge.

Vil ha grundig debatt

— Vi vil nå sette i gang et arbeid med en stortingsmelding som løfter frem alle utfordringene knyttet til prostitusjon. Vi vil ha en grundig og prinsipiell debatt omkring dette, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet.

Ifølge rapporten, som er utarbeidet av Vista Analyse, er etterspørselen etter prostituerte redusert som følge av sexkjøpsloven. Dette bekreftes blant annet av de prostituerte selv, som sier at sexkjøpsloven har bidratt til et kjøpers marked.

FIKK RAPPORTEN: Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein-Karlsen (stående), fikk overlevert rapporten om sexkjøpsloven mandag.
GURO VALLAND

— Flere opplever at det ofte er stille i markedet med mer dødtid mellom hver kunde. Kundene har dårligere tid, er mer stresset og ønsker å bli raskere ferdig enn tidligere. Dette kan også innebære lavere priser, heter det i rapporten.

Færre norske kunder

De prostituerte som er intervjuet sier at det nå er færre «stilige lunsjkunder» som kjøper sex enn før, det er færre unge menn som kjøper sex og det er relativt sett flere utenlandske kunder enn før.

— Flere ressurssterke norske menn, og unge nordmenn, ser med andre ord ut til å ha trukket seg fra markedet, heter det i rapporten.

Ifølge analysen har menn med høyt forbruk av tobakk og alkohol - og som har prøvd narkotika - større sjanse for å kjøpe sex enn andre menn. Sannsynligheten er også større om mennene reiser eller pendler mye via jobben eller nylig har flyttet til et nytt sted.

BT fulgte pressekonferansen direkte: