I går presenterte Kunnskapsdepartementet den nye rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.

Den forrige rammeplanen for barnehager kom i 1995. Verdigrunnlaget fra ti år tilbake videreføres, og det heter seg blant annet at «barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier» .

— Den nye planen bygger på den gamle, så grunnverdiene har vi tatt med oss. Men enkelte punkter er blitt tydeligere, sier prosjektleder på kvalitet og innhold, Anne Ma Sandve.

En stor forskjell er lengden på rammeplanen, den forrige var på 130 sider, den nye er på 27.

— Vi ønsker at planen skal bli mer tilgjengelig for alle de involverte, og det er den nå, sier Sandve.

Et av punktene som er blitt tydeligere, er barns rett til medvirkning. Barna skal selv ha rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, og ha en aktiv deltakelse i planleggingen. Hvordan dette skal foregå, er det ifølge Sandve opp til hver enkelt barnehage å finne ut.

Samarbeid mellom skole og barnehage er også blitt tydeligere i den nye planen.

— Fagområdet «Antall, rom og form» har ikke vært med i planen tidligere, forteller Anne Ma Sandve. Her skal grunnlaget for matematisk tenkning legges.

Rent konkret skal den nye planen være et arbeidsredskap for barnehagens personale, og danne grunnlag for planlegging.

For tiden er det rundt 6000 barnehager i Norge, med 60.000 ansatte og 215.000 barn. Den nye planen trer i kraft 1. august i år.