Redningsselskapets ekstraordinære landsmøte var i ferd med å utvikle seg til en farse. Men etter mange timers diskusjon har delegatene valgt mannen som var valgkomiteens kandidat.

Stemmetallene for Hellandsjø var 11-2.

Valget skjedde etter at det sittende styret nærmest hadde truet med å bli sittende.

— Det eneste som kan løse floken, er at landsmøtet samler seg enstemmig om et nytt styre. Da trekker vi oss selvfølgelig tilbake, sa president Magnus Stangeland.

Om ikke hele styret ble byttet ut, ville skipsreder Petter Sundt trekke en gave på 30 millioner kroner til ny redningsskøyte.

Møtet var lenge i ferd med å koke bort i endeløse diskusjoner om stemmeregler.

Landsmøtedelegatene klarte ikke å bli enige om hvordan valg og vedtak skal gjøres, om det kreves simpelt eller to tredjedels flertall. Diskusjonen tok rundt tre timer, og fire uavhengige advokatutredninger om saken ble lagt frem for deltakerne. Alle sprikte.

— Da jeg kom hit i dag, var jeg forberedt på å få avløsning. Jeg håper det blir slik, sa Stangeland til bt.no.

NY PRESIDENT: Lars Hellandsjø fra Gulen
GÅR AV: Magnus Stangeland kan tre av som president.
Arkiv