Dette er første gang det er påvist rabies på fellefanget rev på Svalbard. Svalbard har i en årrekke vært regnet som rabiessmittet område. Det er årsaken til de strenge reglene for flytning av kjæledyr til og fra Svalbard.

Overvåker

Dyrehelsetilsynet ved Fylkesveterinæren for Troms og Finnmark skal i samarbeid med Sysselmannen undersøke behovet for økt overvåking av rabies og andre sykdommer som kan smitte mellom mennesker og dyr på Svalbard.

Flere dyr

Sist det ble funnet rabies på Svalbard var på en selvdød polarrev i 1999. Sykdommen er tidligere påvist sporadisk hos rev, reinsdyr og sel på Svalbard.

I følge Dyrehelsetilsynet er rabies aldri påvist på fastlandet i Norge.