Det ble gjenvalg på toppledelsen i partiet. Kristin Halvorsen ble klappet inn som leder for to nye år. Det ble også gjenvalg på nestlederne Audun Lysbakken og Bård Vegar Solhjell.

Ellers ble Ivar Johansen internasjonal leder, Jan Olav Andersen faglig leder og Marthe Hammer kvinnepolitisk leder.