Sikkerhetssjef Audun Tollum-Andersen i Telenor Mobil sier at tekstmeldingen som kom til Viggo Kristiansens mobiltelefon klokka 19.24 betyr at telefonen må ha vært påslått på dette tidspunktet.

Den inngående tekstmeldingen klokken 19.24 er registrert over basestasjonen på Eg

Førstestatsadvokat Dahl: — Tekstmeldingene til Viggo Kristiansens mobiltelefon er nå analysert nærmere. Hva viser disse analysene?

Tollum-Andersen: - På to klokkeslett 19. mai - 18.57.24 og 18.57.34 - kom samme utgående tekstmelding selv om det er to tidspunkter. Tekstmeldingen er sendt via basestasjon Eg A. En samtale 19.24 er en innkommende tekstmelding. Den er mottatt via Eg A og telefonen må ha vært påslått. Klokken 19.37 er det en utgående tekstmelding fra Kristiansens tekstmelding.

Oppklaringen i retten kan gi forsvarerne et poeng om at Kristiansen ikke var i Baneheia på drapstidspunktet, men kan også fortelle at han la igjen telefonen påslått hjemme eller i bua.