Arbeidet med den marine verneplanen er en oppfølging av stortingsmeldingen "Vern og bruk i kystsonen", og vil bidra til å følge opp intensjonene i den nylig fremlagte meldingen om biologisk mangfold.

— Dette er et arbeid fiskeriministeren og jeg har store forventninger til. Artsmangfoldet i havets økosystemer trenger beskyttelse for å sikre en bærekraftig forvaltning av de verdifulle ressursene vi finner her, sier miljøvernminister Siri Bjerke.

Det første nettverk av verneområder i kystsonen skal etter planen være på plass i løpet av 2004.

(NTB)