Hun etterfølger Hill-Marta Solberg og fikk stående og langvarig applaus fra landsmøtet, som for øvrig gjenvalgte Jens Stoltenberg som leder, Martin Kolberg som partisekretær og valgte Anniken Huitfeldt til ny leder av kvinnenettverket etter Karita Bekkemellem.

LO beholder for øvrig sin sterke representasjon i Aps sentralstyre. Både nyvalgt LO-leder Roar Flåthen, Kjell Bjørndalen fra Fellesforbundet og Jan Davidsen fra Fagforbundet er valgt inn i sentralstyret.

Kometkarriere

Det har lenge vært kjent at Helga Pedersen er Ap-ledelsens foretrukne kandidat, og hun har også stor støtte ellers i partiet. Hun har gjort en kometkarriere i Arbeiderpartiet, og valget av henne løser floken med de mange nestlederkandidatene som partiet hadde etter forrige landsmøte.

Helga Pedersen er nettopp kommet tilbake som fiskeriminister etter fødselspermisjon med datteren Anna. Hun har vært aktiv i AUF, kvinnebevegelsen og i Finnmark Arbeiderparti. Pedersen har vært fylkestingsrepresentant og var fylkesordfører i Finnmark før hun ble statsråd.

Sigbjørn Johnsen som ledet valgkomiteens arbeid, karakteriserte fra talerstolen søndag Helga Pedersen som en uredd politiker med en sterk positiv politisk vilje.

Fra nord

– Gjennom sin politiske teft og sin solide bakgrunn, både politisk og faglig, vil hun bidra til fornyelse og kraft i gjennomføringen av Arbeiderpartiets politikk. Komiteen har også lagt vekt på at den foreslåtte nestlederen kommer fra en del av landet der det er store oppgaver og utfordringer knyttet til ressursforvaltning og til strategiske interesser av stor nasjonal betydning, heter det i uttalelsen fra valgkomiteen.

Pedersen er fra Vestertana i Finnmark, hun har mellomfag i russisk og historie og har gått videregående skole i Frankrike.

Stortingsrepresentant Eirin Sund fra Rogaland var Helga Pedersens eneste reelle utfordrer til nestledervervet, men hun trakk sitt kandidatur i god tid før landsmøtet.

NY NESTLEDER: Helga Pedersen.
Sigurdsøn, Bjørn