Lund er den første kvinnelige tjenestegjørende brigader i Hæren.

Generalmajor Robert Mood, som er generalinspektør for Hæren, kaller utnevnelsen «historisk».

– Det er et signal om en ny tid, men det er først og fremst en uttelling for lang og variert tjeneste både nasjonalt og internasjonalt. At det er en kvinne er med andre ord viktig og uviktig på samme tid, sier Mood.

Lund er nylig uteksaminert fra USA Army War College. Tidligere har hun gjennomført krigsskole og tatt høyskoleutdanning innen transportøkonomi og logistikk. Hun har bak seg Forsvarets stabsskole 1 og 2, og totalforsvarskurset på Forsvarets høgskole.

Lund har tjenestegjort som kvinneinspektør i Heimevernstaben, og hun har bred erfaring fra internasjonal tjeneste.

mil.no