Fra 1. mars innførte staten seks prosents moms på innenlandsreiser i Norge. Samtidig fikk transportselskapene økt refusjon av inngående moms på om lag 500 millioner kroner. Ifølge statsbudsjettet skal dette legge grunnlaget for billigere billetter både på fly, tog, buss, trikk og båt. Utenlandsreiser er unntatt fra det ferske momskravet.

Men da reisemomsen ble satt ut i livet sist mandag, hadde ingen selskaper satt ned prisene. Derimot blir det mange steder dyrere å fly og ta ferge. Buss, hurtigbåt og tog blir heller ikke billigere.

— Svært skuffende

Høyres avgiftspolitiske talsmann på Stortinget, Torbjørn Hansen, aksepterer ikke at prisene ikke blir senket.

— Hele denne momsreformen bygger på at avgiftslettelsene skal gi grunnlag for billigere reiser, hevder Hansen. Det samme har både regjeringen og Stortinget gitt uttrykk for.

Ifølge Hansen har den økte momsrefusjonen gitt selskapene en kostnadsreduksjon på syv prosent i snitt. Fradraget for selskapene er altså større enn hva den nye reisemomsen innbringer til staten.

— Det er svært skuffende om ikke transportselskapene følger opp. Hvis ikke billettene blir billigere, må politikerne svare med tiltak, for eksempel økt konkurranseutsetting i transportnæringen for å holde prisene nede, sier Hansen.

Flybillettene øker

Flybillettene øker mest etter at den nye momsen kom sist mandag. SAS, Widerøe og Braathens la på sine innenlandsbilletter med ca. 3,5 prosent fra 1. mars. Lavprisselskapet Norwegian skrur opp sine billettpriser med seks prosent, altså nøyaktig det samme som momsen utgjør. Unntaket er de aller rimeligste billettene på under 300 kroner.

— Ifølge våre beregninger gir avgiftsfritaket en gevinst på 2,5 prosent. Denne gir vi tilbake til passasjerene, og legger deretter på seks prosent moms. Totalt gir dette 3,5 prosent dyrere flybilletter på norske innenriksruter. Dermed tjener ikke SAS-gruppen noe på avgiftsreduksjonene. Dette har vi varslet Finansdepartementet om, sier informasjonsdirektør Knut Løvstuhagen i Braathens.

Hans kollega i SAS, Siv Meisingset, bekrefter at SAS følger opp med samme prisøkning. I de fleste tilfellene vil dette bety en prisøkning på mellom åtte og 45 kroner på de mest vanlige billettypene.

Dyrere med ferge

Heller ikke HSD setter ned sine priser. Informasjonskonsulent Liv Handeland sier at selskapet har valgt å beholde dagens billettpriser på busser og hurtigbåter, mens fergeprisene øker med fem prosent.

Også Gaia i Bergen har valgt å fryse dagens billettpriser.

— I Hordaland har man valgt å ta ut gevinsten ved ikke å øke billettprisene på bussene, sier viseadministrerende Geir Olav Mandt.

Det samme gjør NSB.

— Vi har valgt å putte gevinsten fra avgiftslettelsene inn subsidiering av nattogene. Dermed er det heller ikke grunnlag for lavere priser, men opprettholdelse av dagens togtilbud, sier informasjonssjef Åge Lundeby i NSB.