Nå håper de at kunnskapen skal bidra til ny, eksperimentell kreftbehandling. Funnene er også et gjennombrudd i jakten på hvem som er høyrisikopasienter.

— Vi har avdekket en markør, eller merkelapp om du vil, ved svulstene. Denne markøren tilsier at kreftsvulsten er hissig, og nedsetter pasientens sjanse til å overleve, sier professor ved Universitetet i Bergen, og overlege ved avdeling for patologi, Gades institutt, Lars A. Akslen til Bergens Tidende.

Se opp for karnøster

Sammen med Oddbjørn Straume og fem andre leger og teknikere, har Akslen jobbet intenst, med assistanse fra kolleger i Montreal, Canada. Haukeland-forskerne studerte vevsprøver fra 723 pasienter med krefttyper som føflekkreft, brystkreft, livmorkreft og prostatakreft, melder nettstedet kreft.no.

I hovedtrekk fant forskerne at: * Noen kreftsvulster er flinkere enn andre til å bygge blodårer rundt seg. De mest aggressive viser seg å ha egne merkelapper ý nøster av blodkar - som har fått det umulige navnet Glomeruloid Microvascular Proliferation (GMP).

  • Slike GMP-karnøster er en indikator på svulstens evne til å spre seg, og avslører også svulster som raskere hacker seg inn i andre organer.

Vekket av mus

— Skal svulster vokse, må de danne nye og flere blodkar. Vi har påvist at hissige kreftsvulster ikke bare danner nye blodårer, men også nøster av avvikende blodkar. Dette er ikke studert på mennesker før, sier professor Akslen.

I tillegg til å kunne plukke ut pasienter med hissig kreft, tror han funnene kan bidra til å kaste lys over nye behandlingsformer. Spesielt gjelder det nyere, eksperimentell behandling rettet mot å kvele selve blodkar-systemet i kreftsvulsten.

— Håpet er at vi mer presist kan vurdere effekten av slike metoder. De har vist seg å virke bra på mus, men har gitt vekslende resultater på mennesker, sier han.

Ideen til på ny å sette kreftcellenes blodkar under lupen, fikk forskerne da de leste en amerikansk studie på nettopp mus. Dyrene utviklet slike GMP-liknende nøster da de ble utsatt for et spesielt kreftrelatert gen.

Gir dårligere odds

— For fem år siden studerte vi svulster fra føflekkreft og livmorkreft, og la merke til avvikende blodkarnøster. Men vi la det hele i skuffen den gangen, sier Akslen.

For alle krefttypene var såkalt GMP forbundet med dårligere prognose. Blant hudkreftpasienter med karnøster i svulsten, var bare om lag 30 prosent i live etter elleve år, mot ca. 60 prosent av dem uten slike nøster. For prostatakreft var tallene enda tydeligere. Også ved brystkreft og livmorkreft var det tydelige forskjeller.

Artikkelen som forskerne laget ble straks satt på trykk i det anerkjente, amerikanske tidsskriftet Cancer Research.

— Jeg skal ikke selv konkludere med hvorvidt dette er et stort gjennomslag, sier professoren. ý Men vi er spent på hvordan det blir mottatt, og om det kan trekkes inn i valg av kreftbehandling,