Selv om stadig flere turister besøker Norge, er veksten i turistbesøk mye større andre steder i verden. Det er bakgrunnen for at Innovasjon Norge har igangsatt et prosjekt for å bygge en ny merkevare for Norge som turistmål. Norge skal nemlig ha sin del av det voksende, globale markedet.

Direktør Sandra Hovland i Reiseliv, Innovasjon Norge, forteller at såkalt geoturisme skal være en plattform for merkevarebyggingen.

Som BT tidligere har referert, var Norge det andre landet i verden, etter Honduras, til å forplikte seg på geoturisme. Avtalen ble undertegnet med den ikke-kommersielle stiftelsen, National Geographic Traveler, som har utarbeidet prinsippene for geoturisme. Geoturisme er kort sagt bærekraftig turisme på lokalsamfunnenes premisser og deltakelse.

Merkevareelementene

— Norge kan ikke selge seg som kulturnasjon i den forstand at vi har store byggverk å vise til. Vi har ikke noe Eiffeltårn eller Taj Mahal. Men vi har derimot spennende lokalkultur og ikke minst natur, påpeker Sandra Hovland.

Ifølge Hovland må Norge på den ene siden tilby rekreasjon og stillhet i uberørt natur - og på den andre aktivitet i skjærgården eller til fjells. Og gjerne i kombinasjon med kulturelle opplevelser. Byene skal selvsagt ikke være utelukket fra dette konseptet.

— I merkevarebyggingen må vi profilere det ekte - det genuine i lokalsamfunnene langs kysten og landet ellers. Dette har også politiske implikasjoner.

Hun forsikrer at hun ikke skal legge seg opp i valg av politiske virkemidler, men vil påpeke at en viktig forutsetning er levende bygder både i innlandet og ved kysten.

— Turisten vil se ekte liv. Levende samfunn med sjarker og lokale fiskere. Å bli servert mat med opprinnelsesmerking fra lokale gårdsbruk.

Både fiskeri- og landbrukspolitikk har dermed betydning for hvor godt vi kan selge Norge, mener hun.

Bondevik-regjeringen satte av 173 millioner til markedsføringen av Turist-Norge neste år. Hovland håper og tror at den nye regjeringen vil stå på samme beløp. Dette vil i så fall innebære nesten en dobling fra i år.

«People pollution»

Hvordan passer veksten i cruisetrafikk og -passasjerer inn i denne nye merkevaren?

— Det er ingen motsetning mellom cruisetrafikk og geoturisme. Det er mer et teknisk spørsmål om å begrense tilgangen til enkelte plasser, slik at vi for eksempel unngår for mange cruiseskip i Geirangerfjorden samtidig. Dette er et spørsmål som næringen selv er opptatt av å finne en løsning på.

Heller ikke rådgiver for Unesco, Arild Molstad, mener det er en konflikt mellom geoturisme og cruisetrafikk, men understreker at man må styre utviklingen.

— Det er grenser for hvor mange cruiseskip som går inn i de trange fjordene samtidig. Når Geirangerfjorden er tåkelagt av eksos, så er det neppe kjekt for cruisepassasjeren heller.

Satser på grått gull

Nils Henrik Geitle er administrerende direktør i Historiske hoteller og spisesteder og dessuten med i et av prosjektene til Innovasjon Norge. Han forteller at det er gruppen femti pluss eller «det grå gull» som er en av de viktigste satsingsgruppene.

— Det er denne gruppen som har penger og tid til å reise. De etterspør kvalitet og ønsker både natur- og kulturelle opplevelser. De ønsker også å utfordres rent tankemessig.

Geitle forteller at Historiske hoteller og spisesteder har et samarbeidsprosjekt med Innovasjon Norge der turisten skal bli presentert for historien til maten som serveres. Turisten skal få vite hvilken lokal produsent som har produsert lammet eller hvor fisken er fanget.

Dette prosjektet er et godt eksempel på geoturisme i praksis, forteller han.

MERKEVARE FOR TURISTNORGE