Årets stortingsvalg blir et oppgjør mellom den sittende Bondevik-regjeringen og Jens Stoltenbergs rød-grønne alternativ med Ap, SV og Sp. Politikere svarer ofte at partimålinger fra de ulike instituttene ikke tillegges stor vekt.

Sannheten er at både politikere og partiorganisasjoner følger meningsmålingene meget nøye.

Bergens Tidende bringer i dag resultatet av vårt aller første nasjonale partibarometer. BT er dermed den første avisen utenfor Oslo med jevnlige eksklusive nasjonale målinger. Andre aviser samarbeider om felles partimålinger. Den partimålingen BT bringer finner du bare hos oss.

Gjennom hele valgåret 2005 kommer vi til å bringe syv nasjonale partimålinger, og blir dermed i stand til å ta temperaturen på velgermassen på en bedre måte.

Vi fortsetter samtidig med jevnlige fylkesmålinger både i Hordaland og Sogn og Fjordane. Begge fylkene blir interessante valgkretser. Ikke minst Hordaland der to sentrale partiledere er på valg – Erna Solberg (H) og Lars Sponheim. (V). I tillegg outsideren Torstein Dahle i RV. Partiene kommer derfor til å bruke mye ressurser for å oppnå et godt resultat nettopp i Hordaland.

En synkende valgdeltakelse har bekymret mange de siste årene. Ved forrige kommune— og fylkestingsvalg i 2003, deltok kun 59,3 prosent av alle med stemmerett. Hordaland var den valgkretsen med høyest valgdeltakelse – 62 prosent. Vi ønsker å få vite mer om hva som mobiliserer velgerne - hva som skal til for å få folk til å stemme, hva som gjør at velgere endrer partivalg og hvilke saker velgerne er opptatt av. For å få til dette har vi i samarbeid med Norsk Respons etablert et velgerpanel der vi skal intervjue samme velgergrupe flere ganger i løpet av året.

Bergen har et sterkt kompetansemiljø innen markedsanalyse. Vi i Bergens Tidende kunne derfor velge mellom flere gode samarbeidspartnere. Norsk Respons er et av flere institutter som er etablert i Bergen. Daglig leder for det nye instituttet er Thore Gaard Olaussen, som i mange år var faglig leder i Opinion. Gründerne bak selskapet har erfaring fra det samfunnsvitenskapelige miljøet i Bergen.

Norsk Respons er eid av Media Bergen, og blant styremedlemmene i det nye selskapet er professor Frank Aarebrot.