– Vi tror at Bibelens ord gir veiledning i etiske spørsmål, også i vår tid, sier en av initiativtakerne Gunnar Torset til Aftenposten.

Menigheten skal stå for det bibelsyn og de standpunkter som var vanlig for 30 år siden, men som ifølge Torset er endret den senere tid. Dette betyr for eksempel forbud mot homofilt samliv og troen på at kvinnelige prester ikke er i samsvar med Guds ord. Målet er at menigheten skal bli landsdekkende.

– Vi tror at store grupper i Norge står på samme teologiske grunnlag som oss, sier Torset.

Norgeskirkens teologiske plattform er uproblematisk for Agder-biskop Olav Skjevesland.

– Menigheten representerer en høyrevariant i Den norske kirke. Dette er greit nok, vi har rom for mange sjatteringer, sier han til Aftenposten

Det var Kirkemøtet som i høst bestemte at det skal kunne opprettes menigheter som går ut over de geografiske sognene. Den enkelte menighet må godkjennes av Kirkerådet og menighetene skal ikke motta økonomisk støtte fra staten og ikke ha andre medlemskrav enn dåpen.

Bakgrunnen for forsøksordningen er at Kirkemøtet vil åpne for andre måter å organisere gudstjenester og menighetsarbeidet på.