Loven er en del av regjeringens handlingsplan mot rasisme og etnisk diskriminering, skriver Dagsavisen. Regjeringens forslag til ny lov om boligbygging og borettslag skal hindre diskriminering av personer med minoritetsbakgrunn som vil kjøpe eller leie andelsleiligheter.

Tilsvarende antidiskrimineringsbestemmelser vil også bli foreslått for huseierloven og eierseksjonsloven.

Handlingsplanen mot rasisme har også store ambisjoner for politi— og rettsvesenet. Blant annet vil det bli foreslått egne enheter hos påtalemyndigheten og en egen stilling hos Riksadvokaten med ansvar for diskrimineringsspørsmål, opplyser statssekretær Kristin Ørmen Johnsen i Kommunal- og regiondepartementet.

Det foreslås også å sende dommere på kurs i flerkulturelle spørsmål. (NTB)