Da kaoset rammet flytrafikken i Norge i månedsskiftet januar-februar, la samferdselsminister Liv Signe Navarsete et press på SAS for å få stanset konflikten.

Statssekretær Steinulf Tungesvik sier at departementet ikke har noen direkte maktmiddel mot selskapet, men forventer at partene kommer til enighet uten at det går ut over passasjerene.

— Begge parter så hvilken enorm skade det påførte omdømmet til selskapet i januar. Vi forventer at de har lært av dette.

Tungesvik viser også til et lovforslag som er sendt ut på høring. Dette lovforslaget skal styrke rettighetene til passasjerer som blir utsatt for forsinkelser eller avlyste avganger.

— Lovforslaget vil bli lagt frem for Stortinget før sommeren, sier Tungesvik, og legger til at en ordning som rammer flyselskapene økonomisk vil være med på å sikre flypassasjerene mot konflikter.