Den konservative kandidaten Nils-Tore Andersen vant kampvoteringen om å bli Kirkerådets nye leder. Men det ble en jevn kamp mot den liberale og homofile kandidaten Arne Grønningsæter.

Det måtte to valgomganger til da Kirkemøtet skulle velge den nye lederen etter Thor Arne Bore. I den første runden forsvant Oddbjørg Aasen Bjørdal (59) ut, etter å ha fått kun ti av stemmene. I den andre valgomgangen fikk Grønningsæter 38 stemmer, mens Andersen (64) gikk av med seieren med 48 stemmer.

Med valget av Andersen vil Kirkens ledertrio fortsatt være mannsdominert, og mange vil også hevde at det skjer en forskyvning i en mer konservativ retning. Tidligere har Kirkerådets direktør Jens Petter Johnsen og biskopenes preses Olav Skjevesland overtatt etter de mer liberale Erling Pettersen og Finn Wagle.

Homofili-saken

Andersen står fast på Kirkemøtets vedtak om ikke å ansette homofile prester. Men før valget tirsdag ettermiddag forsikret han at han ville være lojal mot et nytt vedtak i homofili-saken selv om det skulle være i strid med hans eget syn.

– Mye har skjedd siden Kirkemøtets vedtak i 1997. Det er to syn i Kirken, både blant prester, biskoper, menighetsråd og vanlige kirkemedlemmer. Tiden for fordømmelse og stigmatisering må være forbi, og vi må arbeide oss fram til et standpunkt som alle kan leve med, sa Nils-Tore Andersen da han fikk spørsmål om dette.

Kirkens offisielle syn er fortsatt at homofilt samboende ikke kan ha vigslede stillinger i Kirken, ifølge Kirkemøtets vedtak i 1995 og 1997. Selv om Kirkens lærenemnd har kommet med sin uttalelse i saken, er det ikke lagt opp til nytt vedtak på årets kirkemøte. Men temaet er satt opp som en orienteringssak onsdag formiddag. Neste år skal den realitetsbehandles.

Telefon til kona

Den nyvalgte lederen for Kirkerådet er mest kjent som generalsekretær i Misjonsalliansen og er nå seniorrådgiver der. Han er også leder av det regjeringsoppnevnte dåpsopplæringsutvalget.

Da seieren var sikret, sa Andersen at han tar på seg en tung bør.

– Men vi skal bære den sammen, sa han til Kirkemøtet.

Han kunne fortelle at kona så fram til pensjonisttilværelsen og hadde bedt om at Aasen Bjørdal skulle gå seirende ut av valget.

– Nå må jeg ringe henne og fortelle at hun ikke ble bønnhørt, sa Andersen.

NY LEDER: Nils-Tore Andersen.
Falch, Knut