Torsdag måtte Per Kristian Orderud svare på spørsmål fra aktoratet i seks timer i Frogner grendehus. Hans forsvarer Cato Schiøtz sier det ikke kom noen overraskende spørsmål.

— Belastning Schiøtz sier aktoratets utspørring var en enorm belastning for hans klient. Per Kristian Orderud innrømmet under forklaringen at han har løyet både om skuddene på Orderud gård lille julaften og om farens underskrifter.

— Utspørringen gikk som forventet. Det var ingen overraskelser, og Per Kristian fikk ingen spørsmål fra aktoratet som han ikke var forberedt på, sa Schiøtz til NTB torsdag. Forsvarsadvokaten har bestemt seg for at han ikke vil kommentere eller vurdere sin klients forklaring for retten.

Fredag skal han selv spørre ut sin klient og forsøke å bygge opp igjen troverdigheten etter at Per Kristian Orderud ble tatt i løgn.

— Uheldig Veronica Orderuds forsvarer, Frode Sulland, mener det er uheldig for Per Kristian Orderud at han ble tatt for å ha løyet i avhør. — Det er uheldig for Per Kristian at han har forklart seg uriktig i saken. Men etter min mening har han ikke forklart seg uriktig på noe som har betydning for de forholdene han er tiltalt for, sier advokat Frode Sulland til NTB.

Kristin Kirkemo Haukeland er fornøyd med at Per Kristian Orderuds usannheter ble avdekket torsdag. Det sier hun til Dagbladet via sin advokat Tor Kjærvik.

Kristin skal bare ha møtt de drepte Marie og Kristian Magnus Orderud én gang på fem år, til tross for at hun oppholdt seg mye på Orderud gård, forklarte Per Kristian i retten.

Skisse over kårboligen Etter det han kjenner til, var hun heller aldri i kårboligen der drapene skjedde. Hun benekter også selv for noen gang å ha vært i kårboligen. Likevel har hun laget en skisse over kårboligen som stemmer god med hvordan den faktisk ser ut. Skissen ble laget på oppmodning fra kriminalpolitiet da hun først ble arrestert sommeren 1999. Deler av tegningen er speilvendt, men hun har blant annet tegnet inn et sikringsskap på riktig sted.

— Jeg har ingen formening om hvordan Kristin kunne vite hvor sikringsboksen var i kårboligen, hevdet Per Kristian Orderud i retten torsdag.

Selv sier Kristin at tegningene er basert på skisser hun har sett og samtaler hun skal ha overhørt natt til julaften 1998, da ekteparet Orderud og Lars Grønnerød skal ha planlagt drapene i kårboligen. Kristin må forklare seg om tegningen av kårboligen når hun starter sin forklaring i retten neste uke.

Aktoratet mener tegningene beviser at ekteparet Orderud deltok i planleggingen av trippeldrapet.

NTB