KJELL ØSTERBØ

kjell.osterbo@bergens-tidende.no

Avdelingsdirektør Erik Knive i konsulentselskapet Teleplan, advarer politikerne mot en langvarig oppvask etter "Telianor"-fadesen. Den økonomiske skaden vil bli enda verre om selskapet nå advares mot nye fusjonsforsøk og det settes bremser på i delprivatiseringen. Både Knive og kommunikasjonsdirektør i Telenor, Heidi Kvernevik, er enige i at skadeomfanget av havariet avhenger helt av hvor fort Telenor kan etablere tillit igjen på internasjonale markeder.

Et kjempetap Telia er allerede satt på ratingselskapenes observasjonsliste med minus foran. Knive minner om at verdivurderingen av Telenor før fusjonen tidligere i år var satt til rundt 50 milliarder kroner, mens den etter fusjonsplanen gikk opp til 160 milliarder kroner. (Det representerer 40 prosent av hele "Telianor" som ble verdivurdert til 400 milliarder kroner). – Vi snakker her om et vesentlig tap. Og derfor er det så viktig at man fort kommer i gang med å hente inn privat kapital i selskapet samtidig som Telenor får fortsette sin ekspansive internasjonale strategi. Det vil fort kunne skape tillit igjen. Og tillit er det som trengs for å få en god pris på Telenor-aksjer, sier Knive.

Mer verdt enn svenskene Hvis politikerne som eiere lykkes med det, vil Telenor stå atskillig bedre rustet i kampen om privat egenkapital enn Telia, tror Knive. – I motsetning til Telia har Telenor lykkes internasjonalt i flere velutviklede mobiltelefonmarkeder. Hele denne bransjen vil trolig måtte leve med lavere inntekter fra samtaletrafikk og hente mer fra ulike typer tjenester. Og her er Telenor kommet mye lengre enn Telia, sier Knive. Heidi Kvernevik sier at Telenor bevisst har lagt seg på en lavprislinje i mobiltelefonmarkedet for presse seg selv til å holde kostnadene nede gjennom hard priskonkurranse. – Telia har istedet valgt å melke dette markedet og henter store deler av sitt overskudd fra mobiltelefoni. Samtaleprisen hos Telenor er omtrent halvparten av hva den er hos Telia i Sverige, opplyser Kvernevik.

Privatiseringssaker i kø Regjeringen har klarsignal fra Stortinget til å starte delprivatisering av Telenor. Men hvor mye som skal selges ut, hvor fort det skal skje og eventuelt i hvor mange etapper, vil ennå en stund være uklart. Denne prosessen vil ikke starte før det nye styret er på plass og har dannet seg en oppfatning om dette som de kan formidle til samferdselsministeren. For Stortinget vil salg av Telenor-aksjer være en av de mange privatiseringssakene som kommer på bordet neste år.