Statnett søker Norges Vassdrags— og energidirektorat (NVE) om konsesjon til å etablere en fjerde kabelforbindelse til Danmark.

Forbindelsen vil få en overføringskapasitet på 700 MW og skal stå ferdig i 2014. Kabelen blir på om lag 240 kilometer og vil gå fra Tjele i Danmark til Kristiansand transformatorstasjon.

-Etter Statnetts vurdering vil forbindelsen både være et godt klimatiltak og styrke forsyningssikkerheten i Norge og i Danmark. Den kommer også norske forbrukere til gode ved at overskuddet vil gå til reduksjon av nettleien, uttaler konsernsjef Auke Lont i Statnett.

Prosjektet er en viktig del av Statnetts satsing på å legge til rette for ny fornybar kraftproduksjon i Norge. Danmark har en økende andel vindkraft, og økt utviklingskapasitet til Norge vil gi Danmark mulighet til å eksportere et overskudd av kraft til Norge når det blåser mye og importere når det blåser lite.