Nordlandsposten forteller at Havforskningsinstituttet har konstatert at det "rare" dyret kameraet oppdaget, er et koralldyr. Slekten er med høy sannsynlighet fastslått å være Penatulidae, men arten er ennå ikke bestemt.

Koralldyret er godt kjent fra Middelhavet, men har aldri tidligere vært oppdaget i Norge. Forklaringen på at den relativt varmekjære arten nå finnes utenfor Landegode, er mest trolig at klimaendringer har gjort det mulig.

Det siste tiåret er vannet fra Stadt og nordover blitt varmere. Koralldyret har nok kommet med havstrømmene som larve, og funnet forholdene mellom Landegode og Bodø liv laga.

NTB