De to ukjente flyene kom flygende vestover langs norskekysten, men var aldri innenfor norsk luftrom. Luftforsvarets stasjon Sørreisa (CRC Sørreisa), som driver overvåking av luftrommet, valgte å be NATOs jagerflyberedskap i Bodø om å fastslå hva slags fly det var snakk om.

To norske F16-fly tok av og identifiserte de russiske flyene som TU-160, eller Blackjack, som er NATOs betegnelse. Bombeflyene ble ifølge CRC Sørreisa introdusert i det sovjetiske forsvaret i 1987. Det er det tyngste kampflyet som noensinne er bygget.

Ved NATOs Luftoperasjonssenter på Reitan får NTB opplyst at det svært sjelden er snakk om avskjæring for å få flyene til å endre kurs. Jagerflyene utfører isteden identifisering av ukjent trafikk i nærheten av norsk luftrom og innenfor et nærmere bestemt område. Kontrollen har til hensikt å fastslå flytypen og å markere kontroll over spesielt den fremmede militære flytrafikken i de norske nærområdene.

Det er dessuten viktig for det norske luftforsvaret å framstå som forutsigbare og vise at det er normalt at jagerfly blir satt på vingene når ukjente fly nærmer seg norsk luftrom, noe som har skjedd en rekke ganger i år.

Etter at bombeflyene var identifisert fulgte de norske F16-flyene etter de russiske maskinene et stykke sørover, men returnerte til Bodø etter 45 minutter. Bombeflyene fortsatte vestover til nord av Storbritannia der de ble møtt av den britiske jagerflyberedskapen

JAGERFLY: To norske F16-fly måtte natt til tirsdag nok en gang på vingene for å identifisere russiske fly langs norskekysten.
Bergens Tidende