Bt.no ønsker å satse mer på klimarelatert stoff, og lanserer en egen blogg med dette temaet. Hver uke vil Ingeborg Gjærum og Gøril Andreassen skrive om ulike problemstillinger knyttet til klima, CO2 utslipp og miljø.

Les den første bloggen her

Navn: Ingeborg Gjærum

Alder: 22 år

Stilling : Leder i Natur og Ungdom , rådgiver i Norsk Vindkraftforening

Interesser : Bruker all fritid til å jobbe med miljøvern

Hvordan ble du engasjert i miljøvern?

Da jeg var syv og et halvt år skrev jeg brev til daværende statsminister Gro Harlem Brundtland og ba henne gjøre noe med luftforurensningen. Jeg fikk et veldig langt svar som ikke var så veldig tilpasset en syvåring. Også var jeg med i Blekkulfklubben. Hehe. Som 17-åring bodde jeg et år i Afrika, og da jeg kom hjem igjen var jeg klar for å redde verden. Miljøproblemene er et viktig sted å begynne.

Hva er din viktigste kampsak innen klima?

At Norge skal tørre å gå inn for store CO2kutt og tørre å si nei til oljeindustrien

På hvilken måte reduserer du dine egne utslipp?

Det viktigste jeg gjør er å jobbe døgnet rundt i Natur og Ungdom, og stille krav til politikerne som har ansvaret. Ellers kjøper jeg lokalprodusert mat og bruker kollektivtransport.

Hva vil du med klimabloggen på bt.no?

Jeg har lyst til å vise alle mulighetene som finnes for å kutte utslipp av klimagasser.

Navn: Gøril Andreassen

Alder: 25 år,

Stilling: Rådgiver hos miljøstiftelsen Zero, som jobber for utslippsfrie løsninger blant annet innen transport og oppvarming

Interesser: Liker å se film, drive friluftsliv, trene og lese bøker

Hvordan ble du engasjert i miljøvern?

Jeg var 11-12 år da jeg forstod at måten samfunnet var organisert på skadet miljøet, og at vi måtte gjøre noe for å endre dette. Det gikk opp for meg at løsningene fantes, men at politikerne ikke ville gjennomføre dem. Da begynte jeg å engasjerere meg for å få endret dette.

Hva er din viktigste kampsak innen klima?

Vi må begynne å bruke utslippsfri energi. Når man regner ut hvor mye CO2 som vil bli produsert i årene fremover, snakker man om utslippskilder som ennå ikke er bygget. Målet må være at disse blir laget alternativt og utslippsfritt.

På hvilken måte reduserer du dine egne utslipp?

Jeg sykler og går mye. På jobben kjører jeg el-bil. Ellers resirkulerer jeg det som er mulig i Oslo, papir, glass og metall. Når jeg skal til Bergen tar jeg toget, og jeg skrur av lysene innendørs.

Hva vil du med klimablogging på bt.no?

Jeg ønsker å få fram alle løsningene som finnes. Det var det som fikk meg selv til å bli engasjert. Løsningene må bare settes i verk.

KLIMABLOGGERE: Ingeborg Gjærum og Gøril Andreassen.