Forskeren holder til på Bjerknessenteret og erstatter Christophe Sturm i klimapanelet. Med hovedfag i organisk kjemi og doktorgrad i oseanografi er han ekspert på CO2 i havet. Det er nemlig slik at havet tar opp store deler av de menneskelige utslippene og dermed hindrer dem i å gå opp i atmosfæren. På den måten får havet stor betydning for klimaet.

— Havet har tatt opp cirka halvparten av utslippene som er produsert siden den industrielle revolusjonen. Nå tar havet opp omlag en fjerdedel, sier Are Olsen.

Reiser på tokt

Nå bruker han tiden sin til å forske på hva som styrer dette opptaket, og hva som lager variasjonene i mengden som tas opp.

— For å kunne si noe om fremtidens klima, må man bli flinkere til å forstå utvekslingen av CO2 mellom atmosfæren og havet, identifisere de prosessene som er viktige og finne ut hvordan de virker, sier Are Olsen.

Omtrent annenhvert år reiser han på tokt til Grønland og Island for å ta prøver. I tillegg er det montert måleinstrumenter på skip som seiler i området.

Les mer om klimaforskeren på Bjerknessenteret sine hjemmesider .

CO2 ødelegger for dyrelivet

Enkelte har hevdet at det er mulig å få havet til å ta opp enda mer CO2 ved å tilsette jern. Dette avviser forskeren.

— Prosessen må bare gå sin gang, sier han.

Selv om det på mange måter er positivt at havet tar unna CO2 fra atmosfæren, kan opptaket påvirke plante -og dyreliv på en negativ måte.

— Havet blir surere. Planktonarter trenger for eksempel kalkskall som fungerer som et slags skjelett. Det sure havet gjør det vanskelig å lage dette skallet, sier Are Olsen.

Lurer du på mer om opptak av CO2 i havet? Spør Are Olsen her