Det tror prost Trond Bakkevig, leder i det kirkelige utvalget som nå anbefaler at dagens statskirkeordning avskaffes.

-Prosessen vil fort ta ti år. Det er bra. Da får både kirkens medlemmer og befolkningen tid til å tenke gjennom saken, sa Bakkevig da utvalget torsdag presenterte utredningen for pressen i Oslo.

Trekker i tvil

Ett medlem i utvalget, Astri Marija Rosenqvist, er ikke enig i at flertallets anbefalinger vil gi en kirkeordning der kirkens medlemmer også tar ansvar for kirkens økonomi.

-Flertallet ønsker en sterkere, mer selvstendig kirke som skal stå på egne ben, men forventer at staten opprettholder den økonomiske støtten omtrent som i dag, sa hun på pressekonferansen torsdag.

Utvalget deler seg i et flertall og mindretall når det gjelder finansiering av den nye kirkeordningen.

-Flertallet ser for seg en medlemsavgift til den nye kirken som knyttes til utliknet skatt, sier utvalgsmedlem, professor dr. theol Harald Hegstad.

Mindretallet går inn for en livssynsavgift.

-En livssynsavgift vil lettere kunne forstås som en fortsettelse av dagens ordning, sier mindretallet.

Totalt sett foreslår utvalget med andre ord at finansieringen av den nye kirken skjer både ved det medlemmene betaler og det som bevilges fra offentlig hold.

Frykter ikke masseflukt

Utvalget ser med ro på rapporter fra Sverige om stor flukt fra den svenske Kyrkan etter at den ble skilt fra staten for et par år siden.

Svenskene betaler langt mer enn nordmenn — omtrent det dobbelte per hode - i medlemsavgifter til kirken. Dette var også situasjonen før kirke og stat i Sverige ble skilt for to år siden. De høye kostnadene i Sverige skyldes først og fremst at langt flere prestelønninger må finansieres der, og at sentralbyråkratiet er større og dyrere på andre siden av Kjølen.

55.000 medlemmer skal ha forlatt den svenske Kyrkan i fjor, ifølge opplysninger utvalget ga på pressekonferansen torsdag.

Men utvalget tror ikke denne ”flukten” vil vedvare, fordi den trolig kan forklares som en engangsoperasjon: I motsetning til tidligere, er det ikke lenger anledning til å være medlem av to kirkesamfunn samtidig.