Kommunaldepartementet uttalte tidligere denne uken at det konkurrerende DLF som i -97 valgte Trond Johansen til sin leder, er den rettmessige innehaver av partinavnet. Det har ført til at fylkesvalgsstyrer over det ganske land har forkastet Gundersens DLF-lister.

— Feilaktig - Departementet bygger feilaktig på at landsmøtet i -97 ble gjennomført på lovlig vis. Jeg vil vise namsretten av verken formannen eller to styremedlemmer som innkalte til landsmøtet deltok på det. De har heller ikke mottatt referat fra landsmøtet, sier Gundersen til NTB.

Gundersen vil derfor kreve at fylkesvalgstyret i Oslo omgjør sin beslutning og lar hans DLF stille til valg under partinavnet. Gundersen-DLF har ikke tatt stilling til om det vil samle inn 500 underskrifter i hvert fylke i løpet av to uker og stille til valg under et annet partinavn.NTB