Avinor har bestemt at det skal bygges en ny kontrollsentral på Gardermoen. Det betyr at en årelang konflikt er over, flygelederne har fått det som de ville.

Den nye kontrollsentralen vil løse problemene for flygelederne fra Røyken. Når kontrollen blir lagt ned, kan de få jobb ved den nye sentralen på Gardermoen, ifølge NRK.

– Dette blir en lokal innflygingskontroll til det indre østlandsområdet. Den skal da ta over trafikken som kommer fra det øvre luftrom, både utenlands og innenlands, sier Sverre Quale, administrerende direktør i Avinor.

Styret tok beslutningen fredag. Behovet blir derfor mindre enn planlagt i Stavanger.

– Det vil også kreve økt bemanning i Stavanger, men ikke i samme grad som opprinnelig, sier Inge K. Hansen, styreleder i Avinor.

– Vi får ro og langsiktighet, og vi får løst de trafikale problemene i østlandsområdet, og vi får også hånd om de personellmessige problemene, sier Rolf Skrede, leder i Norsk Flygelederforening.

Flyttingen til Stavanger har vært utsatt flere ganger, nå til 2012.