• Utkastet til ny hundelov blir trolig ikke oversendt Stortinget før over nyttår og ikke i høst som tidligere antatt.

Lovrådgiver Atle Torvund i Justisdepartementet sier dette til Bergens Tidende. Regjeringen Stoltenberg la frem et forslag til ny hundelov. Det skapte storm og debatt da utkastet ble sendt ut til høring. Hundeorganisasjonene slaktet utkastet. Særlig det organisasjonene kalte «hundemord-paragrafen» skapte sterke reaksjoner.

Torvund sier at departementet nå arbeider med en hel rekke problemstillinger som er reist gjennom de høringsuttalelser og henvendelser som er kommet.

— Stikkordmessig gjelder det blant annet disse punktene i lovutkastet: Spørsmålet om allmennhetens rett til å gripe inn på stedet dersom hund truer folk, i hvilken grad allmennheten kan gripe inn hvis hund truer beitedyr, sikkerhetstiltak mot farlige hunder, politiets adgang til å gripe inn hvis hund truer mennesker eller dyr, avliving av hund etter uønskede hendelser, og permanent utforming av den midlertidige kamphundloven – forbudet mot å ha hunder som defineres som farlige, forteller Torvund.