Hun er en av SVs seks representanter under 30 år og blir nest yngst på Stortinget. Bare partikollega Åsa Elvik fra Nordland slår henne, med to og en halv måned. Arnøy tror de unge som nå kommer inn på Stortinget kan bety noe for politikken som vil bli ført.

Blir hørt

— Vi som er unge tar med oss den virkeligheten vi opplever inn på Stortinget. Det er en virkelighet som annerledes enn 50-åringenes, slår Arnøy fast.

— I SV har jeg opplevd at de over 30 gjerne hører på oss. Det blir spennende å se om vi får gjennomslag og blir tatt på alvor også i stortingssalen, sier Arnøy til NTB.

11 under 30 år

11 representanter på den nye Stortinget er under 30 år. I tillegg til SVs seks, har Høyre og Fremskrittspartiet to og Arbeiderpartiet en representant under tretti.

Selv om de har sin unge alder til felles, er det stor bredde i bakgrunnen til ungdommene. Siri Hall Arnøy er åpent lesbisk og har solid kunnskap og erfaring fra miljøområdet. Høyres Afshan Rafiq (26) har innvandrerbakgrunn og erfaring fra lokalpolitikk i Oslo.

Både Aps Synnøve Konglevoll (29) og Frps André Kvakkestad (29) jobber med politikk på heltid. Stortingets yngste, SVs Åsa Elvik fra Nordland, brenner for å skape levedyktige distrikter, mens SVs førstekandidat i Troms, Lena Jensen (28) er alenemor og sosiologistudent som er opptatt av fattigdomsproblemet.

Større aldersforskjell

Gjennomsnittsalderen for stortingsrepresentantene etter valget i 1997 var 45,1 år. Eldste representant var Fremskrittspartiets John I. Alvheim som er født i 1930. De to yngste, Synnøve Konglevoll og Tomas Norvoll, var 25 år da de ble valgt inn.

Årets valg fører til at aldersforskjellen mellom den eldste og yngste øker. Alderen på de yngste representantene har sunket fra 25 til 23 år.

Alvheim er fortsatt Stortingets eldste, men nå har han rukket å bli 71 år. Tidligere NHO-president Leif Frode Onarheim, Høyre, er nest eldst med sine 67 år.

Siri Hall Arnøy er en av SVs nye unge representanter på Stortinget. 22-åringen fra Asker studerer miljøfysikk ved høgskolen i Ås.
Foto: Morten Holm, SCANPIX