Samferdselsdepartementet varslet de nye tiltakene fredag. Etter E18 i Telemark blir trolig E6 gjennom Gudbrandsdalen neste innsatsområde. Her ble det gjennomført et vellykket prøveprosjekt i 2005 og 2006.

– Å måle bilens gjennomsnittsfart over en lengre strekning styrker arbeidet med å hindre fartsoverskridelser og vil bedre trafikksikkerheten, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp).

Bremse og gasse

I departementet går tiltaket under betegnelsen «strekningsbasert automatisk trafikkontroll» (ATK). I praksis blir det ikke lenger mulig å bremse ned ved hver radarboks for å unngå fotografering, for deretter å gasse på fram til neste boks. Gjennomsnittsmålingen viser hvor fort bilistene kjører, og boten kommer i posten.

Telemark er et fylke som er sterkt rammet av dødsulykker på E18. En del av strekningen får midtlinjemarkering i tillegg til gjennomsnittskontroll. Dette blir reflekskledde stolper av hard plast.

Navarsete hadde onsdag et møte med representanter fra Telemark Senterparti. Der deltok også representanter fra Statens vegvesen og Vegdirektoratet.

Lavere fart

Lederen av fylkespartiet, Jan Thorsen, sier til Telemark Arbeiderblad at departementet er innstilt på å innføre fartsgrense på 70 kilometer på E18 gjennom hele fylket, i tillegg til gjennomsnittsmåling og plaststolper som skal hindre møteulykker.

NAF er skeptisk til innføring av denne typen fartsmåling.

– Det er en dramatisk økning i antallet skadde og drepte i trafikken, og derfor oppsiktsvekkende at samferdselsministeren ikke gir signaler om ekstra penger. Vi i NAF er svært skeptiske til gjennomsnittsmålinger av hensyn til personvernet, sier direktør for samfunnskontakt, Håkon Glomsaker, til VG.

Det nye systemet går ut på at nummerskiltet på alle kjøretøyer blir fotografert ved passering av bokser med 3-4 kilometers avstand. Gjennomsnittsfarten blir så regnet ut. Numrene til biler som har kjørt lovlig, blir slettet umiddelbart, mens fartsovertredere blir behandlet som i dag, skriver Statens vegvesen på sin hjemmeside.

Høres dette ut som et godt tiltak? Si din mening i kommentarfeltet under.