– Vi skal jobbe for å sikre interessene til kystbefolkningen. Fiskekjøpernes Forening stiller seg bak den fiskeripolitikken Helga Pedersen fører mot privatisering av ressursene. Vi skal blant annet arbeide for at kvoter føres tilbake til kystflåten fra havfiskeflåten, sier Steinar Eliassen i interimsstyret for Fiskekjøpernes Forening til NTB.

Mot de store

Til nå har 25 fiskekjøpere fra Røst og nordover til Øst-Finnmark sluttet seg til den nye interesseorganisasjonen. Noen av bedriftene melder seg ut av Fiskeri— og Havbruksnæringens Landsforening (FHL), mens andre har vært uorganiserte.

– Vi representerer små og mellomstore anlegg som samlet har en omsetning på rundt 1 milliard kroner. Medlemmene i Fiskekjøpernes Forening har felles grunnsyn med Norges Kystfiskarlag. FHL og Fiskebåtredernes Forbund vil på mange måter være motparter, sier Eliassen som selv har en fortid som leder i FHL industri og eksport.

Steinar Eliassen er også daglig leder i det Tromsø-baserte eksportselskapet Norfra og har vært en markert fiskeripolitisk talsmann

Felleseie

Organisasjonen skal leie sekretariatstjenester hos Norges Kystfiskarlag, og skriver i en uttalelse at de har en grunnleggende enighet med Kystfiskarlaget om at norske fiskeressurser tilhører hele nasjonen og ikke er i den enkelte fiskers private eie.

– De små fiskerne driver på en miljømessig og økonomisk bedre måte enn større aktører. Fiskekjøpernes forening vil fremme landing og eksport av fersk råvare, sier Eliassen til NTB