— Jeg ser for meg en halvering av den gjennomsnittlige foreldrebetalingen som nå ligger på rundt 3.000 kroner, sa statsråd Dåvøy på barnehagekonferansen til Private Barnehagers Landsforbund i Oslo onsdag.

Barne- og familiedepartementet gjennomfører nå flere prosjekter for å kartlegge økonomien i barnehagene rundt om i landet.

Dåvøy avviste Fremskrittspartiets og SVs forslag til maksimalpriser i barnehager, men sier seg villig til å drøfte andre sider ved deres forslag med de to partiene.

Først og fremst vil regjeringen sørge for at alle som ønsker det, skal få barnehageplass til barna sine.

— Jeg vil ikke gi meg før foreldre fritt kan velge hvor de vil plassere barna sine. Det er viktig å sikre valgfriheten, sa statsråden.

Dårlig utbygging i fjor

-Jeg er bekymret over den dårlige utbyggingstakten av barnehager i 2001, sa statsråden på barnehagekonferansen.

Regjeringen Bondevik arbeider for å skape full barnehagedekning innen 2003. Regjeringen kommer i kommuneproposisjonen i mai til å informere om fremdriften og virkemidlene som skal tas i bruk for å finansiere barnehageutbyggingen.

I forslaget til statsbudsjett for 2003 som legges fram i oktober, presenteres regjeringens økonomiske opplegg for finansieringen av barnehager.

Offentlig finansiering

Regjeringen tar sikte på å sørge for 80 prosent offentlig finansiering av barnehager i løpet av 2005, sa Dåvøy.

Hun la vekt på at barnehagene gjennom de nye planene skal få bedre driftsvilkår.

Regjeringen er opptatt av å utjevne forskjellene mellom de private og de offentlige barnehagene. Kommunene bruker om lag 3 milliarder kroner på barnehager. 2,7 milliarder går til drift av egne barnehager, mens resten går til tilskudd til de private barnehagene. Fire av ti private barnehager drives uten kommunalt tilskudd, og derfor er de private barnehagene dyrest.

— De grep vil nå vil gjøre innenfor offentlig finansiering, vil bedre mulighetene for alle barnehagene til å jobbe aktivt for å videreutvikle barnehagene, sa hun.

— Norge har en flott barnehagesektor, sa Dåvøy.

(NTB)