Type 2-diabetes er den vanligste formen for diabetes og skyldes at kroppen trenger mer insulin enn den klarer å produsere. Arv, overvekt og for lite mosjon er hovedårsakene til insulinresistens, som man antar 20 prosent av befolkningen over 20 år har. Ti prosent av disse står i fare for å utvikle diabetes.

Nå kommer legemidlene Avandia og Actos på det norske markedet, som for første gang behandler insulinresistens direkte, og senker blodsukkeret over tid.

-I dag har vi ingen medisiner i Norge som setter ned blodsukkeret til normalt nivå over tid. Det nye legemiddelet virker på en ny måte, som vi håper kan forsinke tendensen til at blodsukkeret stiger og diabetesen blir verre, sier professor emeritus Jak Jervell. Han er medisinsk medarbeider i Norges Diabetesforbund.NTB