Det er bussjåfører på øya Gran Canaria som varsler at de i første omgang vil gå ut i streik fra den 19. til 22. juli. Sjåførenes krav er at arbeidsgiverne innfrir arbeidsavtalen fra 1999, skriver den norske internettavisen Canariposten.com. Partene har forhandlet siden februar i år og konflikten dreier seg om lønn, overtid og overtidsbetaling. En streik vil føre til full stans for 2.200 busser som frakter turister fram og tilbake til flyplassen på øya. Norske turoperatører har om lag 2.500 norske gjester i uken på øya i sommersesongen. Svenske og danske turoperatører har om lag det samme antallet turister på øya.