Det blir klart når regjeringen fredag formiddag behandler den betente bispesaken i statsråd, skriver Adresseavisen.

Kampen om boformuleringene skal ha pågått til siste slutt torsdag kveld.

Den nye tolvte biskopen, som skal ha såkalt presesfunksjon, skal velges fra det bestående bispekollegiet, knyttes til Nidaros — og ha sin faste bolig i Trondheim.

Dette er stikk i strid med kirkens eget syn. Kirken mener at den nye biskopen av praktiske årsaker bør være lokalisert i Oslo, og reagerte kraftig på at Arbeiderpartiet i mars vedtok at preses skulle være i Trondheim.

Arbeiderpartiets fraksjonsleder Marianne Aasen gikk ut og mente at det ikke er boplikt for biskoper. Hun åpnet for at den nye bispesjefen kunne bo i Oslo og fly til Trondheim.

Imidlertid har biskoper i Norge boplikt i sitt bispedømme etter kirkeloven.

Ifølge Adresseavisen skal kirkeminister Rigmor Aasrud etter påske ha lagt ned et betydelig arbeid i regjeringskollegiet for å få en løsning med en mer fristilt bopliktordning for den nye biskopen.

Men dette har møtt hard motstand fra Senterpartiet og flere av de øvrige Ap-statsrådene i regjeringskollegiet.

Bispesaken skulle etter en rekke utsettelser ha vært behandlet i statsråd forrige fredag, men ble utsatt etter at statsminister Jens Stoltenberg ble rammet av islandsk vulkanaske og aldri rakk fram.